In gesprek met het CDA Netwerk Diversiteit en het WI over het Zij aan zij document

 

 

In het startdocument Zij aan zij kijken we kritisch en constructief naar wij op de lange termijn naar toe willen met Nederland en welke fundamentele keuzes daarvoor vanuit christendemocratisch perspectief nodig zijn. Met dit startdocument nodigen we iedereen uit - CDAlid of niet- met ons mee te werken.

Datum: 2 maart 2020

Tijd: 19.00-21.00 uur

Plaats: Buitenom 18 te Den Haag

Aanmelden: diversiteit@cda.nl 

In gesprek met het CDA Netwerk Diversiteit en het Wetenschappelijk Instituut over het Zij aan zij document en op een interactieve manier nadenken wat nodig is voor de toekomst van Nederland.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.